Thiết kế PGD Tân Hiệp – Ngân Hàng Kiên Long

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Ngân Hàng Kiên Long

Địa điểm: 120 Khóm A, Thị trấn Tân Hiệp, H. Tân Hiệp, T. Kiên Giang

Đơn vị thiết kế thi công: CTY CP TK XD KHAI ĐẠT

thiết kế kiến trúc ngân hàng

Dựa trên văn phòng đã có sẵn Khai Đạt đưa ra phương án cải tạo mặt tiền và bố trí công năng làm việc mới cho Phòng Giao Dịch Tân Hiệp ở Kiên Giang trực thuộc hệ thống Ngân Hàng Kiên Long.thiết kế kiến trúc văn phòng