Thiết kế thi công nhà phố Hàn Trang

Công ty Khai Đạt đã thiết kế thi công nhà phố  cho chủ đầu tư Hàn Trang , công trình được hoàn thiện năm 2008. kiến trúc nhà phố

Mặt tiền phối cảnh nhà phố