Thiết kế thi công khách sạn

Thiết kế thi công công trình khách sạn cho Anh Bạch , Q,1. Khách sạn được thi công hoàn thiện vào năm 2010.

thiết kế khách sạnThiết kế kiến trúc khách sạn

thiết kế khách sạn thiết kế khách sạn