Thiết kế kiến trúc mô hình đẹp

Khai Đạt nhận thiết kế kiến trúc mô hình cho một chủ đầu tư ở Australia. Mời các bạn cùng xem mô hình kiến trúc khi hoàn thiện.

thiết kế kiến trúc mô hình

thiết kế kiến trúc mô hình

thiết kế kiến trúc mô hình

thiết kế kiến trúc mô hình

Mời bạn xem thêm hình ảnh ở video sau: