Thiết kế cải tạo văn phòng ngân hàng Kiên Long

Thiết kế cải tạo văn phòng ngân hàng Kiên Long chi nhánh Đức Hòa.

Thiết kế cải tạo văn phòng

Công ty nhận thiết kế kiến trúc mặt tiền kết hợp cải tạo nội thất văn phòng toàn bộ hệ thống văn phòng chi nhánh ngân hàng Kiên Long. Mặt tiền thiết kế mới của chi nhánh tại Đức Hòa.

Thiết kế cải tạo văn phòng