Thi công cải tạo ngân hàng Kiên Long chi nhánh Bình Định

Thi công cải tạo ngân hàng Kiên Long chi nhánh 254 Ngô Gia Tự,  phường Bình Định, thị xã An Nhơn -  Bình Định. thiết kế thi công văn phòng