Cải tạo trụ sở văn phòng Kiên Long tại Đà Nẵng

Công trình đã thi công hoàn thiện vào cuối năm 2013

ngân hàng kiên long đà nẵng

Lễ khai trương văn phòng Kiên Long tại Đà Nẵng

thiet-ke-kien-truc-ham

thiet-ke-kien-truc-tretnội thất văn phòng

nội thất văn phòng

nội thất văn phòng

nội thất văn phòng

thiết kế mặt bằng

nội thất văn phòng

nội thất văn phòng

nội thất văn phòng

thiet-ke-kien-truc-l1

nội thất văn phòng

thiet-ke-kien-truc-l2