Cải tạo phòng giao dịch CN Láng Hạ, Hà Nội

Thông tin dự án: Cải tạo phòng giao dịch
Chủ đầu tư: Ngân hàng Kiên Long
Địa chỉ: 05 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội

cải tạo ngân hàng láng hạ

Trước và sau khi cải tạo phòng giao dịch

mặt bằng bố trí

Bố trí mặt bằng vật dụng văn phòng

mặt bằng bố trí